സൂറത്ത് അർ-റഹ്മാന്റെ ഗുണങ്ങൾ

സൂറത്ത് അർ-റഹ്മാന്റെ ഗുണങ്ങൾ

അല്ലാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നാമങ്ങളിലൊന്നിന്റെ പേരിലാണ് സൂറ അർ-റഹ്മാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ സൂറത്ത് ദൈവിക കൃപയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ വിളിച്ചോതുകയും അല്ലാഹു നൽകിയ വിവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടികാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സൂറത്ത് അന്നസ്റിന്റെ വിവർത്തനവും തഫ്സീറും

സൂറത്ത് അന്നസ്റിന്റെ വിവർത്തനവും തഫ്സീറും

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 110-ാമത്തെ സൂറത്താണ് സൂറ അൻ-നസ്ർ, വെറും മൂന്ന് ആയത്തുകൾ മാത്രം അടങ്ങുന്ന അൻ-നസ്ർ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്തുകളിൽ ഒന്നാണ്. സൂറത്തിന് പേര് ലഭിച്ചത് ആദ്യ ആയത്തിൽ വരുന്ന “നസ്ർ” എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ്. അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസാന സൂറത്താണ് സൂറ അന്നസ്ർ; ഇതിനു ശേഷം പൂർണ്ണമായ മറ്റൊരു സൂറത്തും അവതരിച്ചിട്ടില്ല. [1]

അൽ-കാഫിറൂൻ സൂറത്തിന്റെ വിവർത്തനവും പരിഭാഷയും

അൽ-കാഫിറൂൻ സൂറത്തിന്റെ വിവർത്തനവും പരിഭാഷയും

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 109-ാമത്തെ സൂറത്താണ് സൂറ അൽ-കാഫിറൂൻ. മക്കയിലെ ബഹുദൈവാരാധകരാൽ മുസ്‌ലിംകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വേദനാജനകമായ വേളയിലാണ് മക്കയിൽവെച്ച് ഈ സൂറത്ത് അല്ലാഹു ഇറക്കുന്നത്.

സൂറത്തുൽ അൽ-ഇഖ്‌ലാസിന്റെ പരിഭാഷയും തഫ്സീറും

സൂറത്തുൽ അൽ-ഇഖ്‌ലാസിന്റെ പരിഭാഷയും തഫ്സീറും

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 112-ാമത്തെ സൂറത്താണ്, സൂറ അൽ-ഇഖ്‌ലാസ്. “ശുദ്ധി” അല്ലെങ്കിൽ “ആത്മാർത്ഥത” എന്നാണ്  കേവലം നാല് ആയത്തുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ സൂറത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഏകദൈവവിശ്വാസം എന്ന ആശയത്തെ സമഗ്രമായി സംഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ സൂറത്ത് തൗഹീദ് (ഏകദൈവ വിശ്വാസം) എന്നും ഇഖ്‌ലാസ് സൂറത്ത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.

സൂറത്തു’ന്നാസ് പരിഭാഷയും തഫ്സീറും

സൂറത്തു’ന്നാസ് പരിഭാഷയും തഫ്സീറും

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 114-ാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ സൂറത്താണ് സൂറ അന്നാസ്, അല്ലെങ്കിൽ “മനുഷ്യരാശി”. ദുഷ്ടനായ സാത്താനിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആറ് ആയത്തുകൾ അടങ്ങിയ ചെറിയ ഒരു സൂറത്തതാണ് ഇത്.

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 103-ാമത്തെ സൂറത്താണ്  സൂറ അൽ-അസ്ർ. സൂക്തം ആരംഭിക്കുന്നത് അൽ-അസർ എന്ന വാക്കോടെയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് സൂറത്തിന് ഈ പേര് വരാൻ കാരണവും

സൂറ അൽ-അസ്റിന്റെ പരിഭാഷയും തഫ്സീറും

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 103-ാമത്തെ സൂറത്താണ്  സൂറ അൽ-അസ്ർ. സൂക്തം ആരംഭിക്കുന്നത് അൽ-അസർ എന്ന വാക്കോടെയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് സൂറത്തിന് ഈ പേര് വരാൻ കാരണവും.

സൂറ അൽ-ഫിലിന്റെ വിവർത്തനവും തഫ്സീറും

സൂറ അൽ-ഫിലിന്റെ വിവർത്തനവും തഫ്സീറും

മുഹമ്മദ് നബി (സ) ഈ ലോകത്തേക്ക് പൂജാതനായ വർഷത്തിൽ (570 CE) നടന്ന ഐതിഹാസികമായ സംഭവവികാസങ്ങളെ പരാമർശിച്ചാണ് സൂറ അൽ-ഫിൽ അവതരിച്ചത്. അക്കാലത്തെ യെമനിലെ അബ്രഹ എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഭരണാധികാരി തന്റെ സൈന്യവുമായി മക്കയെ ആക്രമിക്കുകയും (യുദ്ധ ആനകൾ ഉൾപ്പെടെയായി, തൽഫലമായി സൂറത്തിന് ആ പേര് ലഭിച്ചു) കഅബ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

സൂറ ഖുറൈഷിയുടെ പരിഭാഷയും തഫ്സീറും

സൂറ ഖുറൈഷിയുടെ പരിഭാഷയും തഫ്സീറും

മുഹമ്മദ് നബിയുടെ (സ) ഗോത്രത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സൂറ ഖുറൈശ്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 106-ാമത്തെ സൂറത്താണ്. വെറും നാല് ആയത്തുകൾ മാതമുള്ള സൂറത്താണ് ഇത്.