സൂറത്തു’ന്നാസ് പരിഭാഷയും തഫ്സീറും
Islam

സൂറത്തു’ന്നാസ് പരിഭാഷയും തഫ്സീറും

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 114-ാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ സൂറത്താണ് സൂറ അന്നാസ്, അല്ലെങ്കിൽ “മനുഷ്യരാശി”. ദുഷ്ടനായ സാത്താനിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആറ് ആയത്തുകൾ അടങ്ങിയ ചെറിയ ഒരു സൂറത്തതാണ് ഇത്.

ഈ ലേഖനം അറബി പാഠത്തോടൊപ്പം സൂറത്തുനാസിന്റെ പൂർണ്ണ പരിഭാഷയും തഫ്സീറുമാണ് നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നത്.

ആദ്യം, സൂറ അന്നാസിന്റെ മുഴുവൻ അറബി ഭാഗം:

surah-an-nas-full-arabic

വിവർത്തനം

  1. പറയുക: മനുഷ്യരുടെ രക്ഷിതാവിനോട്‌ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു
  2. മനുഷ്യരുടെ രാജാവിനോട്‌.
  3. മനുഷ്യരുടെ ദൈവത്തോട്‌. 
  4. ദുര്‍ബോധനം നടത്തി പിന്‍മാറിക്കളയുന്നവരെക്കൊണ്ടുള്ള കെടുതിയില്‍ നിന്ന്‌.
  5. മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ ദുര്‍ബോധനം നടത്തുന്നവര്‍.
  6. മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലും പെട്ടവര്‍.

ഇനി നമുക്ക് സൂറത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം.

തഫ്സീർ

surah-an-nas-1

1.പറയുക: മനുഷ്യരുടെ രക്ഷിതാവിനോട്‌ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു

സൃഷ്ട്ടാവിൽ അഭയം തേടാൻ അല്ലാഹു തന്റെ പ്രവാചകനോട് (സ) കൽപ്പിക്കുന്നതോടെയാണ് സൂറ ആരംഭിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ 99 നാമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അൽ-റബ്ബ്, അവനിൽ അഭയം തേടുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

surah-an-nas-2

2. മനുഷ്യരുടെ രാജാവിനോട്‌.

മനുഷ്യവർഗത്തിന് തന്നിൽ അഭയം തേടാൻ താൻ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഉണ്ടെന്നും അല്ലാഹു തന്റെ മറ്റൊരു പേരുകൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു: അതാണ് രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ അൽ-മാലിക്.

surah-an-nas-3

  1. മനുഷ്യരുടെ ദൈവത്തോട്‌.

അവനിലേക്ക് തിരിയാൻ അല്ലാഹു മനുഷ്യർക്ക് മറ്റൊരു കാരണം നൽകുന്നു: അവൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ദൈവം അഥവാ അൽ-ഇലാഹ് ആണ്.

surah-an-nas-4

  1. ദുര്‍ബോധനം നടത്തി പിന്‍മാറിക്കളയുന്നവരെക്കൊണ്ടുള്ള കെടുതിയില്‍ നിന്ന്‌.

ഈ ആയത്തിൽ, ശൈത്താൻ “ദുർബോധം നടത്തുന്നവൻ” എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം അവൻ മനുഷ്യരാശിയെ ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യരാശിയെ പിശാചിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക ശക്തി അല്ലാഹു മാത്രമാണ്.

  1. മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ ദുര്‍ബോധനം നടത്തുന്നവര്‍.

surah-an-nas-5

ഒരിക്കൽ കൂടി, മനുഷ്യരാശിയുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പിശാച് മന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു, ഇതിനർത്ഥം പിശാച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പരസ്യമായി വരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഗൂഢമായി നമ്മെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു.

surah-an-nas-6

  1. മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലും പെട്ടവര്‍

ഈ ആയത്ത് മുമ്പത്തെ ആയത്തിനെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. മനുഷ്യരുടെയും ജിന്നുകളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ പിശാച് മന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആദ്യ വ്യാഖ്യാനം, എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെത് മനുഷ്യരുടെയും ജിന്നുകളുടെയും ഇടയിലുള്ള ശയാതീൻ (ദുഷ്ടന്മാർ) മറ്റ് മനുഷ്യരുടെയും ജിന്നുകളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനോ വഴിതെറ്റിക്കാനോ വേണ്ടി മന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

തിന്മയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മാർഗമെന്ന നിലയിൽ സൂറത്ത് അന്നാസ് പലപ്പോഴും പാരായണം ചെയ്യുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്.

ഫാത്തിമ യൂനിസ്

കാനഡയിലെ ഒരു ഐസ് ഹോക്കി താരമാണ് ഫാത്തിമ യൂനിസ്. അവർ പലപ്പോഴും മഹത്തായ ചരിത്രപുരുഷന്മാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ ഏഴുതുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾക്കായി ശുപാർശ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു...